Есеп беру - "QazTrade" сауда саясатын дамыту орталығы" АҚ
Санкциялық шектеулер жағдайында бизнесті ақпараттандыру

Есеп беру

«QazTrade» ССДО » АҚ 2021 жылғы жылдық қаржылық есебі»

«QazTrade» ССДО » АҚ 2020 жылғы жылдық қаржылық есебі

Корпоративтік шешімдер

Акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеу жөніндегі ақпарат